In het spoor van de Netwerkscholen

You must watch this video: Writing An Argumentative Essay

logoNetwerkschool_RGBDe vijf bestaande Netwerkscholen hebben versterking  gekregen in hun streven naar meer onderwijs voor  minder euro’s. Noorderpoort College, CIOS Breda-Goes en  Vakschool Wageningen zijn als volgschool aangehaakt en  bouwen de komende anderhalf jaar mee aan slimmer en  beter onderwijs in het mbo.Alle drie de volgscholen zijn ieder op hun eigen manier al  een flinke tijd bezig met een aantal Netwerkschoolthema’s,  zoals maatwerkonderwijs en flexibiliteit. Maar nu zij  hun inspanningen verzilverd zien in het volgschoolschap,  zijn er volop mogelijkheden om deze nog verder uit te  werken en van elkaar te leren. Om die reden is iedere  volgschool gekoppeld aan een Netwerkschool. Zo kunnen de volgscholen steeds gebruikmaken van de ervaring en  expertise die de Netwerkscholen al hebben opgebouwd.

Techniek voor  iedereen 
Stieneke Boerma,  projectmanager en bestuursadviseur  Noorderpoort College:  ‘Sinds enige tijd werken wij met  andere mbo-scholen in Noord-Nederland  samen in het project Energy  College. Met dit initiatief willen we  de lessen van de opleiding Energietechniek  beter op elkaar afstemmen  en zo ons onderwijs flexibeler en efficienter  maken. Wij willen dit gaan  doen door keuzedelen te ontwikkelen  die de andere scholen uit het  samenwerkingsverband ook kunnen  gebruiken. Voor de opleiding Algemene  Operationele Techniek bijvoorbeeld  willen we een keuzedeel  Windenergie ontwikkelen, toegankelijk  voor mbo-studenten van andere  scholen in Noord-Nederland.  Studenten van de techniekopleiding  niveau 3 en niveau 4 van het Alfa  College bijvoorbeeld kunnen dit vak  dan gewoon volgen. Het is hierbij  wel zaak dat we dit keuzedeel op een  aantrekkelijke manier aanbieden:  met goede ICT-toepassingen, blended  learning en praktijkopdrachten.  Fysieke afstand mag geen probleem  zijn. Over een tijd hopen we deze  manier van leren ook naar andere  opleidingen te kunnen vertalen. Dat  we als volgschool gekoppeld zijn  aan Helicon Opleidingen, komt ons  daarbij goed van pas. Helicon kan  ons veel leren over hoe we flexibel  leren op een goede manier kunnen  vormgeven in de onderwijslogistiek,  zonder dat het ten koste gaat van de  kwaliteitsborging.’

Iedere vijf weken  een product
Carel Rink, sectordirecteur  Vakschool Wageningen:  ‘Door onze focus op vakmanschap  hebben we al een paar flinke veranderingen  in gang gezet. Met onze  methodiek Rijk Onderwijs bijvoorbeeld  willen we beter aansluiten op  de student. In zogenaamde kernen,  blokken van vijf weken, leveren  studenten een product op dat  aansluit op de beroepspraktijk. Dit  kan van alles zijn, bijvoorbeeld een  grote dinershow zoals we onlangs  in Papendal hebben georganiseerd.  Zeshonderd gasten hebben we  vermaakt met eten, muziek en dans.  Dat ondernemende wat wij hebben,  sluit perfect aan op onze volgschoolthema’s:  tijd, aandacht en maatwerk.  ROC Nijmegen, de Netwerkschool  waaraan wij gekoppeld zijn, kan  ons goed helpen als het gaat om de  inpassing van onze kernen in een  goed curriculum. Deze Netwerkschool  heeft inmiddels ervaring  opgedaan met curriculumopbouw.  ROC Nijmegen-leerlingen kiezen  hun eigen leerroute, die bepalend  is voor de ondersteuning die de  school biedt. Ook gaan we samen  met deze school een ondernemersproject  opzetten. Hoewel we graag  als Netwerkschool waren begonnen  een paar jaar geleden, denk ik dat  we er nu meer klaar voor zijn. Het  draagvlak voor verandering is binnen  onze school nu veel groter, en  dat zal de resultaten alleen maar ten  goede komen.’

Ongebaande  paden verkennen
Carin Biesterbosch,  directeur CIOS Breda-Goes:  ‘Het zit in onze CIOS-genen om  hoog op het podium te willen eindigen.  Prestatiegericht werken en ondernemerschap  zit ons in het bloed.  Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij  onze resultaatgerichte maatwerkteams.  Zij zijn zelf verantwoordelijk  voor het curriculum, de werkverdeling  en de kosten. We streven een  efficiente en bedrijfsmatige cultuur  na; dat is ook een van de thema’s  waarop we het komende anderhalf  jaar willen gaan inzetten. Diezelfde  cultuur zien wij ook bij SintLucas,  de Netwerkschool waaraan wij  gekoppeld zijn. Van hen hopen we  te leren hoe we onze mini-ondernemingen  en ons projectenbureau  goed kunnen begeleiden, zodat het  niet alleen een “interessant clubje”  is, maar echt onderdeel uitmaakt  van ons curriculum. Ook hopen  wij van hen te leren hoe wij ons als  merk nog sterker kunnen profileren  en onderwijsmogelijkheden kunnen  verkennen via niet gebaande  paden, door onze creativiteit beter te  benutten. Andere speerpunten voor  de komende tijd zijn flexibiliteit  en maatwerk. Met de elf afstudeerrichtingen  en 25 minoren die onze  school heeft, is het goed om te  kijken hoe we het curriculum daaromheen  passend kunnen krijgen.  Ook willen we kijken hoe we met  digitalisering ons onderwijs zo kunnen  inrichten, dat we het leerproces  van onze studenten daadwerkelijk  ondersteunen.’

В