Contact

Stichting De Netwerkschool is de begunstigde van de subsidie van het ministerie van OCW.  De stichting is eindverantwoordelijk voor het welslagen van het Experiment De Netwerkschool, heeft het beheer over de beschikbare middelen en legt daarover verantwoording af aan het ministerie van OCW.

Bezoekadres
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T: (0318) 648 565
M: info@netwerkschool.nl

Postadres
Postbus7001
6710 CB Ede

Geef een reactie