Helicon Velp

Welke opleiding(en) nemen deel aan de Netwerkschool?

Helicon Opleidingen MBO Velp heeft ervoor gekozen om als gehele school over te stappen naar het systeem van de Netwerkschool. Alle opleidingen bij Helicon in Velp doen dus mee!

Hoe komt de Netwerkschoolgedachte nu terug op de school?

Helicon richt zich nu op vier doelen:

 1. Het beschrijven van de curricula
  De curricula zijn inmiddels opgesteld en worden besproken onder studenten en in het bedrijfsleven. Daarna kunnen ze hier mee aan de slag.
 2. Het herinrichten van het gebouw
  Het gebouw is opnieuw ingericht. Er is nu een vergaderruimte midden in het gebouw, waar iedereen (bedrijfsleven, ouders, studenten, personeel, externen) kan gaan zitten. Verder is er een groot prikbord ingericht om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de netwerkschool. Door het gebouw heen zijn meerdere ruimtes voor algemeen gebruik ingericht, waar ook flexibel gewerkt kan worden.
 3. Informeren van betrokkenen
  Voor de medewerkers zijn de wekelijkse ‘meeting’ waarin wordt gesproken over de ontwikkelingen en doelstellingen door, is er ruimte voor (creatief) overleg en vele vragenuurtjes. De ouders en studenten worden per e-mail en brief benaderd. Studenten worden uitgenodigd voor een maandelijkse studentenlunch. Verder is er een studentenraad en wordt er uitgebreid gecommuniceerd via allerlei sociale media. Om alle partijen (studenten, bedrijfsleven, de buurt en het personeel) warm te maken voor de netwerkschool, maar vooral om deze partijen met elkaar in contact te brengen, worden er 4 keer per jaar Helicon Cafés georganiseerd. Hierin krijgt iedereen volop kans om met elkaar te netwerken en Helicon beter te leren kennen.
 4. De digitale leeromgeving
  Dit is nog volop in ontwikkeling. Ook het gebruik van e-readers wordt nader onderzocht.

Wat zijn de plannen op de lange termijn?

Helicon Opleidingen MBO Velp wil de bovenstaande punten verder uitbouwen. Zo wil deze netwerkschool werkveldcommissies oprichten om de uitwisseling van kennis te bevorderen. Daarnaast wordt het flexibel werken en leren uitgebreid. Tot slot moet ook het beeld van de Netwerkschool voor iedereen herkenbaar zijn.

Meer info

Mail: netwerkschool@helicon.nl
Twitter: @velpnws
Website: www.mbovelp.nl

Velp

Geef een reactie