SintLucas

Welke opleiding(en) nemen deel aan de Netwerkschool?

SintLucas experimenteert met de opleiding Mediavormgever.

Hoe komt de Netwerkschoolgedachte nu terug op de school?

Bij de opleiding Mediavormgever werkt vanaf het schooljaar 2011-2012 met een nieuw uitstroomprofiel. Het jaarklassensysteem is afgeschaft; de student wordt op maat bediend. De opleiding kent een driestromenland: een stroom gericht op doorstuderen aan het hbo (wat 70 procent van de SintLucasstudenten doet), een andere die gericht is op ondernemerschap en de laatste stroom die de student klaarstoomt voor het werken bij een bedrijf.

Alle eerstejaars doorlopen een algemeen propedeusejaar, waarna ze kiezen voor een van de vijf opleidingen. Kiezen studenten na dat eerste jaar voor de opleiding Mediavormgever, dan beginnen zij met nulmetingen en skillsprojecten: samen een drie maanden durend trainingstraject. Studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) schatten vervolgens samen met de student in wat het ideale vervolgmenu voor hem is. Zij moeten gezamenlijk zijn kracht ontdekken.

Nadat de skillsperiode er in januari opzit, beginnen de studenten aan projecten en modules. Ze krijgen dan een grote menukaart vol modules die ze – afhankelijk van de gemaakte keuzes – moeten of kunnen volgen. De SLB’ er is de ober die de student helpt het ideale menu samen te stellen.

De afschaffing van het jaarklassensysteem zie je ook terug bij de SLB-groepen die verticaal georganiseerd zijn. Tien tweedejaars vormen samen met tien derde- en tien vierdejaars een SLB-groep. Door tweedejaars bij de stage van de derdejaars te laten zitten, leren tweedejaars het vak kennen en leert de derdejaars iemand begeleiden. Ook laten we ouderejaars les aan de jongerejaars geven.

Verder heeft SintLucas veel geïnvesteerd in samenwerking met betrokken partijen. Zo wordt de verbinding met het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker. Er is een klankbordgroep, waarin naast bedrijven ook de overheid, ouders en studenten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er ook een studentenadviesraad. Studenten denken sowieso veelvuldig mee over de Netwerkschool. Zo hebben studenten al meegedacht over het toepassen van ICT en social media voor het vormgeven van een eigen leeromgeving, de vormgeving van een dashboard (een cockpit voor studenten) samen met de werkgroep ICT. Ook op strategisch niveau denkt de studentenadviesraad mee: hoe maken we de Netwerkschool aantrekkelijk voor studenten om er bij betrokken te zijn?

Wat zijn de plannen op de lange termijn?

SintLucas gaat de komende tijd het bovenstaande uitbouwen. Zo zijn er plannen om te onderzoeken of het bedrijfsleven een deel van onze lessen kosteloos kan verzorgen. Verder moeten de digitale begeleidings- en beoordelinginstrumenten de nieuwe manier van werken aankunnen. Ze moeten dienend zijn aan het construct van de Netwerkschool en dus op maat gemaakt worden.

Meer info

Website: www.sintlucas.nl/netwerkschool

SintLucas

Geef een reactie