Over de Netwerkschool

Beter onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten. Dat is het uitgangspunt van de Netwerkschool: een experiment waarbij vijf scholen, onder wetenschappelijke begeleiding, vijf jaar lang hun op het Netwerkschoolmodel gebaseerde plannen uitvoeren.

De ideale school

De Netwerkschool begon in 2006 als een gedachte-experiment, waarbij betrokkenen, onder leiding van de Argumentenfabriek, brainstormden over de ideale school. Eind mei 2010 werd het startschot gegeven voor de uitvoering van de plannen. De Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een mbo-school. Centraal staat een slimme en flexibele organisatie van het competentiegericht onderwijs. Dit betekent ook: slimmer werken voor onderwijsprofessionals en managers.

zes pijlers van de Netwerkschool

De Netwerkschool heeft een andere insteek dan de traditionele school. Dit ‘anders’ vertaalt zicht in zes pijlers:

  • Tijd: de Netwerkschool is het hele jaar open; leerlingen en medewerkers, net als elders in de maatschappij, in overleg vakantiedagen op.
  • Aandacht: er is altijd persoonlijke aandacht voor de studenten (studiebegeleider, leerlingvolgsysteem)
  • Maatwerk: studenten volgen modules in hun eigen tempo (zittenblijven kan niet)
  • Netwerk: de school werkt nauw samen met het bedrijfsleven, de buurt en oud-studenten
  • Cultuur: de Netwerkschool heeft een expliciete organisatiecultuur (flexibel en servicegericht)
  • Maatschappelijk rendement: studentenbedrijven leveren diensten aan de omgeving van de school

In 2010 startten vijf onderwijsinstellingen uit het middelbaar beroepsonderwijs met het experiment.

Het boek ‘de Netwerkschool 2.0’ waarin de cultuur beschreven staat die geldt voor iedereen die actief is binnen de Netwerkschool 2.0. Zie ook de blogpost ‘Het Netwerkschool 2.0-boek’

Geef een reactie