‘Competentie battle’ voor Studenten Netwerkschool

Op 7 november ontmoetten zo’n 120 Netwerkschoolstudenten onderwijsprofessionals en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Maar de kennisuitwisseling gebeurde vooral tussen de studenten onderling. Een verslag. ‘Wow, kun jij in de zomermaanden naar school?’ 

Netwerkschoolstudenten de slag met de competentie tijdens de Inspiratiedag (7 november)

Lees verder